Jay Hao: Na kryptotrhu – zníženie sadzby, kvantitatívne uvoľnenie, prerušovač a budúcnosť

Federálny rezervný systém tento týždeň znížil cieľové rozpätie úrokových sadzieb federálnych referenčných hodnôt na 0 – 0,25% a zahájil masívny program kvantitatívneho uvoľňovania vo výške 700 miliárd dolárov. Trh to však prijal negatívne, čo predstavuje prepad amerického akciového futures indexu. To isté sa stalo aj na trhu s bitcoinmi, kde sa cena BTC po krátkom raste vzdala všetkých ziskov. Aký je dôvod, aby FED znovu spustil QE o 10 rokov neskôr? Aký dopad to bude mať na kryptomeny, blockchainový priemysel a digitálnu ekonomiku ako celok? Je možné, aby kryptotrh vyvinul istič na ochranu pred panickým predajom?

Nevyhnutnosť kvantitatívneho uvoľňovania

Aj keď mnohých prekvapilo, že sa Fed zrazu rozhodol spustiť QE, vôbec sa tomu nečudujem. Je nevyhnutné, aby to Fed robil. Prečo? Pretože vláde USA v zásade došli konvenčné nástroje menovej politiky na riešenie krízy likvidity – už znížili úrokovú sadzbu.

Fed by obyčajne znížil sadzbu Federálneho rezervného fondu, aby vniesol do trhu likviditu, keď čelí finančnej alebo hospodárskej kríze. Minulý týždeň priamo znížili cieľovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov a udržali ju na nízkej úrovni 1,25%, stále to však nedokázalo vyriešiť krízu likvidity a pokles pokračoval na americkom trhu.

Federálna referenčná úroková sadzba sa dala znížiť iba na nulu a pri súčasnej nízkej úrokovej sadzbe 1,25% bol už len priestor na ďalšie znižovanie. Ak extrémne nízke úrokové sadzby (nulové úrokové sadzby) stále nemôžu pomôcť zmierniť likviditu trhu, Fed by nemal inú možnosť, ako hľadať nekonvenčnú menovú politiku zavedením kvantitatívneho uvoľňovania.

Aký je rozdiel medzi znížením sadzby a kvantitatívnym uvoľňovaním? Zníženie sadzby znamená znížiť náklady na finančné prostriedky a vložiť na trh likviditu reguláciou nákladov na pôžičky; zatiaľ čo kvantitatívne uvoľňovanie zvyšuje objem trhových fondov na dodávanie likvidity bankám prostredníctvom nepretržitého nákupu veľkého množstva štátnych dlhopisov, čo núti banky požičiavať si peniaze aj napriek nulovým úrokovým sadzbám, a zvyšuje tak likviditu trhu. Kvantitatívne uvoľňovanie sa ako také považuje za nekonvenčné riešenie na udržanie likvidity trhu pri poklese úrokových sadzieb.

Prečo QE viedlo k prepadu trhu?

Pretože nulová úroková sadzba aj politika kvantitatívneho uvoľňovania majú za cieľ vniesť na trh likviditu, tak prečo sa americký akciový trh s futures prepadol? Aké sú ich dopady na kryptomeny v budúcnosti?

Milton Friedman raz povedal, že pre diskrečné politiky je ťažké dosiahnuť želané účinky, a niekedy by sa tiež mohli obrátiť proti. Rozsah menového uvoľňovania tentokrát vysoko prekonal očakávania trhu, nielenže znížili rozsah úrokových sadzieb takmer na nulu, ale priamo spustili aj kvantitatívne uvoľňovanie. Fed tentoraz vyšiel z hľadiska konvenčných menových politík skutočne naplno. Ak by v budúcnosti došlo k ďalšej finančnej kríze, Fedu zostane v rukáve iba karta QE.

Dôležitejšie však je, že takýto krok dal aj negatívny signál trhu – ak nešlo o vážnu finančnú krízu, prečo FED zaviedol také rozsiahle riešenie? To, čo Fed skutočne naznačil, že sú pesimistické v súvislosti s ekonomickými vyhliadkami, čo vyvolalo obavy z trhu a viedlo k prepadu.

Ako ovplyvní QE kryptotrh?

Ako to teda ovplyvňuje kryptotrh? Teoreticky uvoľnená menová politika Fedu spôsobí v strednodobom až dlhodobom horizonte zvýšenie ceny bitcoinu. V súčasnosti môžeme očakávať, že by to mohlo mať vplyv na kryptomeny dvoma spôsobmi:

1. Voľná ​​menová politika → zvýšenie bankového úveru → zvýšenie likvidity → časť zvýšeného fondu by prúdila na kryptotrh a poháňala by ceny kryptomien

2. Uvoľnená monetárna politika → pokles trhových úrokových sadzieb → pokles výnosov z denominovaných aktív → prostriedky prúdia z dolárového trhu a dolár sa znehodnocuje → niektoré fondy prúdia na kryptotrh a zvyšujú ceny kryptomeny


Uvedomte si, že vyššie uvedené dve očakávania sú väčšinou teoretické. Nie je isté, či úroková sadzba a cena bitcoinu korelujú. Keďže kryptomeny, ako napríklad bitcoin, neboli zahrnuté do skupiny alokácií aktív väčšiny globálnych investičných inštitúcií, mohlo zníženie sadzby trvať dlhšie, než bude trvať. Preto je kryptotrh, najmä cena bitcoinu, z krátkodobého hľadiska ťažko ovplyvnená voľnou menovou politikou Fedu, ale môžeme očakávať, že sa tak stane v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Istič pre kryptotrh je nerealizovateľný

Na druhej strane americký akciový trh v dôsledku nedávneho trhového šoku štyrikrát vypol ističe. Rozprúdila debaty medzi krypto komunitou o možnosti nastavenia systému prerušovača (obchodovanie s obrubníkom) pre kryptoburzy.

Istič je ochranný mechanizmus, ktorý môže chrániť záujmy malých a stredných investorov a zabrániť im v dramatických stratách. Pokiaľ však ide o trh s kryptomenami, bolo by ťažké ho zaviesť. Tu je prehľad dôvodov.

Po prvé, volatilita na kryptotrhu je vysoká. Bolo by ťažké stanoviť prahové hodnoty pre ističe. Pokiaľ ide o tradičné trhy, systém ističov prešiel v priebehu rokov mnohými zmenami v nádeji, že sa nespustí. Pretože keď to urobí, nielenže zastaví obchodovanie, ale nevyhnutne naruší trh. Na americkom akciovom trhu začne platiť istič, ak bude S&Index P 500 klesol o 7%, 13% alebo 20%. V posledných dvoch desaťročiach sa istič spustil dvakrát po dvoch 7% poklesoch. Poďme sa pozrieť späť na trh s kryptomenami. Podľa údajov v roku 2019 je medián dennej zmeny ceny bitcoinu 12%, čo znamená, že ak by sme nastavili istič na 7%, trh obchodovania s bitcoinmi mohol zažiť viac obrubníkov, čo poškodzuje celý kryptotrh.

A čo viac, trh s kryptomenami beží 24/7 a kryptomeny sa obchodujú na mnohých burzách. Predstavte si, že ak obchodná platforma implementuje a vypne istič, dôjde k cenovému rozdielu kryptomeny naprieč burzami, čo motivuje investorov k arbitráži. Nakoniec istič zlyhá zo svojho účelu.

Napríklad Exchange A implementoval prerušovač bitcoinu. Jedného dňa sa cena bitcoinu masívne prepadne. Výmena A spúšťa istič a jeho cena bitcoinu zostáva na úrovni 9 000 dolárov. Zároveň trhová cena bitcoinu klesla na iných burzách na 8 000 dolárov. Tam vytvára medzera pre obchodníkov arbitrážne príležitosti. Keď burza A obnoví obchodovanie po zastavení, cena bitcoinu na jej platforme nevyhnutne klesne na 8 000 dolárov kvôli efektu arbitráže. Z tohto prípadu vidíme, že istič nie je pre otvorený kryptotrh vôbec efektívny.

Čo ak všetky výmeny alebo hlavné výmeny v priemysle dosiahnu konsenzus o zavedení jednotného systému ističov? Bude to fungovať??

Odpoveď je NIE. Pretože takáto aliancia je v skutočnosti kartel (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu, alias OPEC, je príkladom kartelu), ktorý je svojou povahou nestabilný, pretože jeho členovia majú tendenciu klamať. Takáto situácia predstavuje dilemu väzňa. To znamená, že pri spustení prerušovača obvodu dôjde v prípade tajného obchodovania s alianciami k podstatným výhodám, pokiaľ ide o podiel na trhu a výnosy, čo potom povzbudí ostatných členov, aby nasledovali jeho príklad. Potom sa vytvorí Nashova rovnováha – burzy sa budú obchodovať pod stolom alebo úplne opustia systém ističov. Nakoniec bude systém paralyzovaný. Nedávny prepad ropy je tiež príkladom dilemy väzňa – Saudská Arábia požadovala od Ruska, aby znížilo svoju produkciu ropy, tá však odmietla jeho podiel na trhu a príjmy. Prerušenie rokovaní viedlo k zvýšeniu dodávok ropy v Saudskej Arábii, čo ďalej stlačilo ceny ropy na ešte lacnejšiu balenú vodu. Ak by obe strany v prvom rade dodržiavali dohodu o znížení výroby, situácia by bola teraz iná.

Menová politika zlyháva

V skutočnosti by sme sa nemali zameriavať iba na volatilitu kryptomien, ale mali by sme myslieť dopredu aj na budúcnosť kryptomeny po znížení Fedu. Je pozoruhodné, že agresívna politika Fedu voči QE nielenže nedokázala oživiť tradičný finančný trh, ale vyústila do prudkého prepadu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že takzvaná politika kvantitatívneho uvoľňovania je rovnaká ako tlačenie peňazí. Zvyšovaním ponuky peňazí na implementáciu QE Fed v skutočnosti zhromažďuje odvody zo sveta, aby zmiernil tlak USA na splácanie dlhu v dôsledku pretrvávajúceho znehodnocovania dolára. Niektoré krajiny sa preto domnievajú, že je to škodlivý čin na ich záujmy. Účinnosť tohto diskrečného prístupu je tiež pochybná. Milton Friedman, americký ekonóm, ktorý získal Nobelovu cenu, poznamenal, že keďže diskrečná politika má na menovom trhu časové oneskorenie, nadmerná stimulácia alebo nadmerná kontrakcia môžu mať nepriaznivý dopad na hospodárske činnosti..

Z vyššie uvedeného dôvodu Friedman navrhol „jednotné pravidlá“, ktoré naznačujú, že Fed by mal uskutočňovať menovú politiku založenú na očakávanom ekonomickom raste USA, aby zabezpečil, že miera rastu ponuky dolárov zostane na rovnakej úrovni s ekonomickým rastom krajiny. Vláda by navyše nemala uskutočňovať žiadne formy menových intervencií a udržiavať otvorený postoj k neviditeľnej ruke trhu na udržanie hospodárskej rovnováhy. Potom niektorí ekonómovia, napríklad Robert Mundell, ďalej rozvíjali teóriu, aby navrhli posunutie jediného smeru menovej politiky Fedu od "ponuka peňazí" do "inflácia".

V 70. rokoch, keď americká ekonomika čelila stagflácii a keynesiánska politika zlyhala, vtedajší predseda Fedu Paul Volcker implementoval sériu menových politík založených na princípe jednotných pravidiel, ktoré úspešne zachránili USA pred stagfláciou a upevnili postavenie dolára ako svetového vedúca mena. Bol tiež známy ako najväčší predseda Fedu.

Po nástupe Alana Greenspana do funkcie predsedu Fedu však systém jednotných pravidiel existoval iba menom. Odvtedy Fed udržoval nízke sadzby a uvoľnil veľa peňazí na podporu rastu na realitných a kapitálových trhoch, čo nepriamo viedlo k hypotekárnej kríze v oblasti hypotekárnych úverov v roku 2008. Navyše, menová politika Fedu často podlieha politickým zásahom, ktoré sa venujú politikom. . Napríklad po nástupe Trumpa do úradu v roku 2017 vždy považoval rozmach na trhoch s akciami za jeden zo svojich úspechov a naliehal na Fed, aby znížil sadzby. Vrhá tieň na nezávislosť menovej politiky Fedu.

Bitcoin je dobrým odkazom na reálnu ekonomiku

Ako zabezpečiť, aby menová politika krajiny udržiavala kontinuitu medzi správnymi orgánmi a bez zasahovania politických strán? Myslím si, že bitcoin nám dáva dobrý príklad. Aj keď nesúhlasím s tým, že limit dodávok tokenov pre bitcoiny by sa mal uplatňovať na moderný menový systém, pretože to spôsobí defláciu a ekonomickú depresiu, koncept "zákonník je zákon" je pre nás cennou referenciou. Centrálne banky môžu vytvárať svoje vlastné digitálne meny, aby zabránili politickým zásahom a zneužívaniu menovej politiky. Ak sa v systéme vydávania digitálnych mien prijme zásada jednotných pravidiel, môže sa tak zabrániť devalvácii úverovej meny a zachovať normálny ekonomický rast..

Vo vyššie uvedenom predpoklade bude hrať zásadnú úlohu technológia blockchain a kryptomeny. Samozrejme, je to zatiaľ iba môj sen. K dosiahnutiu úspechu technológie blockchain a kryptomien je ešte dlhá cesta. Všetky strany v blockchainovej a krypto komunite by mali spolupracovať na uskutočnení sna.

Sledujte OKEx dňa:

https://twitter.com/OKEx

https://www.facebook.com/okexofficial/

https://www.linkedin.com/company/okex/

https://t.me/OKExOfficial_English

https://www.reddit.com/r/OKEx/

https://www.instagram.com/okex_exchange

Steemit: https://steemit.com/@okex-official

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map