Pogodba o uporabniku OKEx Futures Trading

1. Pregled

1.1 OKEx Futures Trading (“storitev”) je storitev trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti navideznega finančnega premoženja (VFA), ki jo je začela Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (v nadaljevanju “OKEx”). Načrtuje, upravlja in upravlja ga OKEx. Če želite omogočiti OKEx Futures Trading, morate v celoti prebrati, razumeti in se strinjati s „Uporabniško pogodbo za OKEx Futures Trading“ in vsebino, ki je vključena v člen 7.1 tega sporazuma („Pogodba“). Preden sprejmete to pogodbo, natančno preberite vsa določila in pogoje.

1.2 Upoštevajte, da storitve ne smete uporabljati, preden se strinjate s pogoji pogodbe. Z neposrednim sprejetjem pogodbe ali uporabo storitve potrjujete, da se strinjate s pogoji pogodbe.

2. Primernost uporabe storitve

2.1 Strinjate se in se strinjate, da:

 • ste se strinjali z »Pogoji storitve OKEx« in ste upravičeni do uporabe storitev, ki so tam opredeljene, in jim ni prepovedano;
 • ta sporazum ni v nasprotju z zakonodajo države ali regije, od koder ste;
 • ste pravni lastnik VFA-jev, ki ste jih deponirali pri storitvi, in prej omenjeni VFA-ji so pridobljeni iz zakonitih virov.

2.2 Zavedate se in prevzemate tveganja pri uporabi storitve, ki med drugim vključujejo:

 • visoka nestanovitnost cen VFA in njihovih izvedenih finančnih instrumentov bi lahko v kratkem času povzročila veliko ali popolno izgubo;
 • nezadostnost VFA, deponiranih kot marža, lahko povzroči takojšnjo likvidacijo vaših položajev in lahko izgubite vse VFA, ki ste jih deponirali pri storitvi;
 • lahko pride do tehnološkega ogorčenja, ki lahko upočasni ali blokira vašo uporabo storitve;
 • lahko zgodi tržna anomalija, ki lahko povzroči izgubo vaših VFA.
 • Od časa do časa mora OKEx, da bi ohranil splošno dobrobit na trgu, dodati, odstraniti ali spremeniti politike. Tak ukrep je lahko v korist ali proti posameznemu uporabniku, kot ste vi.

2.3 Priznavate in se strinjate, da:

 • Storitve ne boste uporabljali za noben nezakonit namen.
 • Ne boste sprožili ali omogočili nobene oblike tržne manipulacije.

3. Uporaba storitve

3.1 Storitev vam zagotavlja knjigo naročil v realnem času skupaj z drugimi informacijami. Informacije si lahko ogledate ali prenesete za lastno analizo.

OKEx ni odgovoren za kakršno koli presojo ali analizo, ki ste jo naredili na podlagi informacij, ki jih nudi storitev.

3.2 Naročila lahko oddate v obliki, ki jo zahteva OKEx, prek spletnega mesta, odjemalske programske opreme, API-ja ali drugih kanalov. Ko je naročilo izpolnjeno, ga ne boste mogli več preklicati ali spremeniti.

3.3 Ko je vaše naročilo “Open Long” ali “Open Short” napolnjeno, se odpre ustrezno mesto. Ko je nalog “Close Long” ali “Close Short” izpolnjen, se ustrezen položaj zapre. Storitev vam bo v realnem času zagotavljala informacije o vaših položajih ter o vrednosti vaših VFA in njihovih izvedenih finančnih instrumentov..

3.4 Terminske pogodbe se bodo poravnavale vsak dan ob 08:00 (UTC) (“poravnava”). Cena poravnave je najnovejša znamčna cena (ki jo določi in izračuna storitev, glejte »Priročnik za OKEx terminske pogodbe«). Pri poravnavi bo RPL dodan enak znesek FVA kot UPL, RPL, zmanjšan za znesek povračila, pa bo pripisan na vaše stanje, ki ga je mogoče takoj dvigniti (ob upoštevanju zahteve glede marže in drugih omejitev, ki jih zahteva storitev). Nato se UPL in RPL ponastavita na 0. (Za definicije in metode izračunavanja za UPL 、 RPL in znesek povračila glejte »Priročnik za OKEx Futures«.)

3.5 V času dobave pogodbe (vsak petek ob 8:00 UTC) bo sistem zaprl pozicije na vseh odprtih tedenskih terminskih pogodbah. Cena bo aritmetična vrednost BTC / USDT ali drugega ustreznega indeksa v prejšnji uri pred dostavo. Dobiček in izguba, dobljena po zaprtju pozicije z dobavo, bo dodana v RPL, RPL, zmanjšana za znesek vračila, pa bo pripisana na vaše stanje, ki ga je mogoče takoj dvigniti. Nato se UPL in RPL ponastavita na 0. (Za definicije in metode izračunavanja UPL, RPL in zneska povračila glejte "Priročnik OKEx Futures").

3.6 Za storitev boste plačali OKEx. Za razpored provizij glejte »Priročnik za OKEx Futures«.

3.7 Če se pred poravnavo in dobavo pojavijo tržne nepravilnosti, vključno z, vendar ne omejeno na akutna nihanja osnovnega indeksa ali nenormalno stopnjo vračila, se lahko OKEx po lastni presoji odloči, da se bo poravnal ob primernem času s komercialno razumno metodo. OKEx objavi obvestilo v zvezi s tako podrobnimi pravili.

4. Obvladovanje tveganj

4.1 Služba uvaja različne ukrepe za nadzor sistematičnih tveganj, vključno z, vendar ne omejeno na:

 • Sistem marž s stopenjskim razmerjem vzdrževanja na nivojih
 • Mehanizem likvidacije
 • Družbeni postopek povračila

OKEx bo nenehno izboljševal svoje ukrepe za obvladovanje tveganj.

4.2 „Sistem marž s stopnjo stopnje vzdrževalnega marža“. Na podlagi VFA-jev, ki ste jih deponirali pri storitvi, je velikost pozicije, ki jo lahko odprete, omejena. Da bi se izognili likvidaciji, mora biti vaše razmerje marže (definirano in izračunano v storitvi, glejte »Priročnik za OKEx terminske pogodbe«) višje od razmerja marže vzdrževanja, kar je najnižje zahtevano razmerje marže, da lahko ohranite trenutne položaje. . Storitev sprejme razpored stopenj stopnje vzdrževanja. Večja kot je odprta pozicija, višje bo potrebno razmerje med vzdrževalno maržo. Podrobnosti najdete v “Priročniku OKEx Futures”.

4.3 „Likvidacijski mehanizem“. Ko je stopnja marže na vašem računu nižja od stopnje vzdrževalnega marža + stopnja plačila za likvidacijo, se sproži likvidacija vašega računa. Vaš račun bo začasno prevzel mehanizem za obvladovanje tveganj storitve; in bo po postopku likvidacije spet pod vašim nadzorom. V mehanizmu likvidacije bo mehanizem za obvladovanje tveganj storitve še naprej likvidiral vaše položaje, dokler se vaše razmerje marže ne vrne nad vaše stopnje stopnje vzdrževalnega kritja ali se pozicije v celoti likvidirajo. Podrobnosti najdete v “Priročniku OKEx Futures”.

4.4 „Družabni postopek za vračilo kupnine“. Naloženi VFA-ji nekaterih uporabnikov morda ne bodo mogli kriti stroškov, nastalih zaradi likvidacije. Skupni primanjkljaj vseh uporabnikov, ki so šli skozi likvidacijo, bo najprej plačal zavarovalni sklad službe. Če se zavarovalni sklad izčrpa, služba sprejme postopek družbene povračila za kritje preostalega primanjkljaja. Uporabniki, ki imajo na dan čisti dobiček, bodo predmet te povračila. Podrobnosti najdete v “Priročniku OKEx Futures”.

4.5 Če se velikost vaših pozicij ali odprtih naročil kopiči na raven, ki ogroža druge uporabnike, lahko OKEx po lastni presoji od vas zahteva, da prekličete svoja naročila ali zaprete del svojih pozicij. Strinjate se in se strinjate, da si OKEx v izjemnih okoliščinah pridržuje izključno pravico in presojo, da v celoti ali delno zapre vaše stališče ali naročila..

5. Omejitev odgovornosti

5.1 Potrjujete, da temeljito razumete pravila in politike, povezane s storitvami. OKEx ne bo odgovoren za vašo izgubo zaradi nerazumevanja pravil in pravilnikov. Zlasti za odprtje ali ohranjanje svojih pozicij mora znesek VFA, ki ste ga položili kot maržo, izpolnjevati določene zahteve. Če zahteve niso izpolnjene, se sproži likvidacija. Ko pride do likvidacije, lahko izgubite vse VFA, ki ste jih položili kot maržo.

5.2 Podatki o vašem trgovanju postanejo uradni pri Poravnavi. Informacije, prikazane med dvema zaporednima poravnavama, so zgolj referenčne narave in ne moremo jamčiti, da pomenijo uradni rezultat. Na podlagi zagotovljenih informacij o poravnavi lahko s svojimi dejanji izgubite škodo. OKEx ne odgovarja za nastalo škodo.

5.3 Za skladnost s spremembami zakonov ali drugih predpisov ali za ohranjanje splošne blaginje na trgu bo moral OKEx občasno spremeniti politike, pravila ali uvesti pravila za nujne primere. Takšne spremembe ali izvedbe lahko privedejo do začasne nedostopnosti vašega računa, povračila z računa, takojšnjega zaprtja določenih položajev ali druge prekinitve storitve. OKEx ne odgovarja za nastalo škodo.

5.4 OKEx ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo, ki bi nastala zaradi neobvladljivih situacij, ki med drugim vključujejo:

 • vzdrževanje sistema, kot je bilo predhodno napovedano;
 • okvare internetnih naprav, ki so onemogočile prenos podatkov;
 • vojna, izgredi, poplave, potresi ali kakršne koli druge nepričakovane motnje;
 • hekerski napadi, računalniški virusi, okvare internetnega omrežja, bančne težave, posodabljanje spletnih strani, začasna ustavitev, zakasnitev ali preklic zaradi prekinitve vlade;
 • nepredvidljive ali nerešljive težave s trenutno razpoložljivimi tehnologijami;
 • ki jih povzročijo tretje osebe, vključno z neprimernimi ali preloženimi usmrtitvami.

5.5 Napake v omrežju, okvare sistema, vdori in drugi nepredvideni dejavniki lahko povzročijo nenavaden promet, prekinitve trga in druge možne nepravilnosti. OKEx si pridržuje pravico do preklica in / ali vrnitve transakcij v obdobju, v katerem se mu zdijo zadostne za ublažitev škodljivih vplivov na trg. OKEx ne bo odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi pri tem nastala.

5.6 Zavedate se, da se tehnološki izbruhi lahko zgodijo nepričakovano. OKEx ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo, ki bi nastala zaradi tehnoloških nesreč, ki med drugim vključujejo:

 • izguba, zamuda, prekinitev ali druga okvara povezave s storitvijo.
 • ustavljanje, počasnost, odziv ali druga napaka v storitvi zaradi preobremenitve.
 • napaka zaradi nezmožnosti storitve pravilnega pridobivanja potrebnih podatkov od tretje osebe prek interneta.

5.7 OKEx strogo prepoveduje nepošteno trgovanje. OKEx si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvrši izvršni nadzor nad vašim računom, če vi

 • so vpleteni v manipulacijo cen ali kakršne koli druge zlonamerne kršitve trga;
 • morda škoduje drugim uporabnikom ali OKExu z izkoriščanjem ranljivosti storitve ali z drugimi nerazumnimi sredstvi;
 • so vključeni v katere koli druge dejavnosti, za katere OKEx meni, da škodujejo splošnemu dobremu počutju trga.

OKEx si prav tako pridržuje pravico do ukrepov, med drugim za zaprtje računov, omejitev trgovanja, zaustavitev trgovanja, preklic transakcij in povratne transakcije, da se odpravijo kakršni koli škodljivi učinki na splošno dobrobit trga. OKEx ne bo odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala, ko se tak ukrep proti vam zgodi.

6. Odškodnina

6.1 Odškodnini morate povrniti OKEx za dejanja, povezana z vašim računom OKEx in vašo uporabo storitve.

6.2 Strinjate se, da boste zagovarjali, odškodovali in obdržali OKEx neškodljiv pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami (vključno z razumnimi pravnimi stroški), ki jih je tretja oseba vložila ali nastala zoper OKEx zaradi ali zaradi vaše kršitve te pogodbe, vaše nepravilne uporabe storitve , kršitev katere koli zakonodaje ali pravic tretje osebe in / ali dejanja ali neukrepanja katere koli tretje osebe, ki ji dodelite dovoljenje za uporabo računa OKEx ali dostop do našega spletnega mesta, programske opreme, sistema (vključno z omrežjem in strežniki, ki se uporabljajo za zagotovite katero koli storitev), ki jo upravljamo mi ali v našem imenu, ali katero koli storitev v vašem imenu.

7. Razno

7.1 Vsebina te pogodbe vključuje tudi različne sistemske specifikacije OKEx, druge sporazume ali pravila v prilogi k tej pogodbi, Priročnik za uporabnike OKEx Futures z maržo kovancev, Priročnik za uporabnike OKEx Futures z USDT maržo in druge ustrezne dogovore, pravila v zvezi s storitvijo, ki OKEx lahko občasno izda. Ko je zgornja vsebina uradno objavljena, je sestavni del te pogodbe in se je tudi morate držati. V primeru kakršnega koli navzkrižja med zgornjo vsebino in tem sporazumom bo ta sporazum prevladal, če ne bo nobene nasprotne izjave.

7.2 OKEx si pridržuje pravico, da po potrebi enostransko spremeni to pogodbo (vključno z zgornjo vsebino). Takšna sprememba se lahko zgodi kadar koli brez predhodnega obvestila. V primeru sprememb se revidirana vsebina takoj objavi na spletnem mestu OKEx. Prosimo, preverite najnovejše informacije, objavljene v njih, da se seznanite s spremembami. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do storitve po objavi kakršnih koli sprememb pomeni, da te spremembe sprejemate. Če ne sprejmete popravljene vsebine, prenehajte uporabljati povezane storitve.

7.3 Sporazum in vse dokumente, omenjene v njih, preberite zelo natančno. Če v sporazumu in katerem koli dokumentu, omenjenem v dokumentu, ne razumete ničesar, se o tem pogovorite z OKEx in poiščite potrebna pojasnila. Kakršna koli formalna komunikacija z vami bo potekala po elektronski pošti, razen če ni drugače določeno. Dokumenti vam bodo poslani po elektronski pošti, zato bi morali vse dokumente poslati na enak način. Lahko nas kontaktirate tudi telefonsko. Vsa uradna komunikacija z vami bo, razen če ni drugače dogovorjeno, potekala v angleškem jeziku. V primeru kakršnega koli neskladja med angleško jezikovno različico sporazuma ali kakršnimi koli takšnimi sporočili in kakršnim koli prevodom pogodbe ali takšnimi sporočili (kot je primerno) v tuji jezik, prevlada ustrezna angleška različica. V primeru kakršnega koli neskladja med komunikacijami in sporazumom prevlada sporazum.

7.4 Uvedbo, veljavnost, razlago, spremembo, izvedbo in reševanje sporov tega uporabniškega sporazuma urejajo zakoni Sejšelov.

7.5 Če pride do spora med uporabnikom in OKEx, morata obe strani poskusiti rešiti s pogajanji. Če pa je poskus neuspešen, se morata obe strani strinjati, da bosta nesoglasje ali spor rešila prek sejšelskega sodstva.

7.6 Vsi naslovi v tej pogodbi so namenjeni samo branju in ne vplivajo na njeno razlago.

7.7 Ta pogodba ne velja za uporabnike simulacije terminskega trgovanja.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map