Popolna likvidacija

Popolna likvidacija

Ta sistem nam omogoča, da uporabnikom zagotovimo dve ravni vzvoda: 10x in 20x. Ko uporabnikovo razmerje marže preseže 10% ali 20% (za 10x in 20x vzvod), se sproži klic marže in vse pozicije bodo v celoti likvidirane.

  • Razmerje marže s fiksno maržo = (fiksna marža + UPL) * Povprečna cena odprtih pozicij / (nominalna vrednost pogodbe * Holding Pozitions)
  • Razmerje med maržami navzkrižne marže = stanje lastniškega kapitala / marža pozicije + stopnja zadrževanja delovnih nalogov)

Primer:

Za pogodbo LTC 10x, če izguba doseže 90% marže pozicije, se sproži poziv za kritje. Za pogodbo LTC 20x, če izguba doseže 80% pozicijske marže, se sproži poziv za kritje.

Celotna likvidacijska pravila

V načinu navzkrižnega kritja: Ko gre zadnja trgovalna cena pozicije v neugodno smer za uporabnika, če je lastniški kapital njegovega terminskega računa ≤10% njegove marže za 10-kratni vzvod (= razmerje vzdrževalne marže ≤10%) ali ≤20 % njegove rezerve za 20-kratni vzvod (= razmerje stopnje vzdrževanja ≤20%), bo pozicija prisilno likvidirana, kar se imenuje prisilna likvidacija. Ko je pozicija prisilno likvidirana, bo sistem preklical vsa neizpolnjena naročila uporabnika za sprostitev rezerve, da bi ugotovil, ali je razmerje uporabnikove stopnje vzdrževanja še vedno nižje od 10% za 10-kratni vzvod ali 20% za 20-kratni vzvod. V tem primeru bo holdinški položaj prevzel mehanizem prisilne likvidacije, sklepi o zaključku pa se bodo dajali na trg po ceni, po kateri bo učinkovitost trgovanja in likvidacijski dobiček največja na podlagi najnovejše globine trga, osnove, cene stečaja in indeksna cena.

V načinu s fiksno maržo: Ko zadnja trgovalna cena pozicije preide v neugodno smer za uporabnika, če je razmerje vzdrževalne marže njegove pozicije ≤10% njegove marže za 10-kratni vzvod ali ≤20% njegove marže za 20-krat vzvoda bo položaj prisilno likvidiran in ga bo prevzel motor prisilne likvidacije. Na tej stopnji je uporabnikova izguba zaradi likvidacije enaka izgubi, ko njegovo razmerje marže vzdrževanja pozicije pade na nič. Največja izguba ne bo presegla skupne marže likvidacijske pozicije. V načinu navzkrižne marže se bodo vse pozicije vseh pogodb zaprle, ko se sproži prisilna likvidacija. V načinu s fiksno maržo bodo ob sprožitvi prisilne likvidacije zaprti samo položaji likvidacijske strani.

Ko se sproži prisilna likvidacija, bo naš sistem za obvladovanje tveganj prevzel vse položaje v holdingu. Likvidacijska izguba uporabnika bo izguba, ko bo stopnja vzdrževalne marže enaka 0. Hkrati bo sistem za obvladovanje tveganj na trg poslal zaključni nalog po ceni, po kateri se povečata učinkovitost trgovanja in likvidacijski dobiček na podlagi na likvidnost trga, razpon ponudbe in povpraševanja, stečajno ceno in indeksno ceno. Zaključni vrstni red bo natančno spremljal naš sistem. Če naročilo po daljšem časovnem obdobju ostane neizpolnjeno, bo naš sistem znova ocenil globino trga, osnovo, stečajno ceno in indeksno ceno, da bo ustvaril nov sklepni nalog, dokler ne bo v celoti izpolnjen. Po prisilni likvidaciji se pozicije likvidacije ločijo od lastniškega stanja uporabnika. Če pozicije niso v celoti izpolnjene, se izguba zabeleži kot uporabnikova likvidacijska izguba in se med dostavo socializira. Uporabniki ne bodo utrpeli nadaljnjih izgub zaradi likvidacijskih položajev.

Status izpolnjenih in neizpolnjenih likvidacijskih nalogov je na seznamu likvidacijskih nalogov. Če se likvidacijske pozicije (dolge ali kratke kratke) zapolnijo nad stečajno ceno (razmerje stopnje vzdrževanja = 0), se ustvarijo premije, ki se vbrizgajo v zavarovalni sklad za kritje morebitne prihodnje družbene izgube ali za poravnavo incidentov pri trgovanju s terminskimi pogodbami..

Če se likvidacijske pozicije (dolge ali kratke kratke) zapolnijo pod stečajno ceno (razmerje stopnje vzdrževanja = 0) ali med dobavo niso zapolnjene v celoti, nastane družbena izguba, ki jo krije zavarovalni sklad. Če izgube ni mogoče v celoti pokriti, bo preostali del predmet povračila. Izguba bo socializirana z dobičkom vseh uporabnikov vseh treh pogodb.

Primerjava likvidacijskih sistemov

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map