Prisilna likvidacija

1, kaj je razmerje marže?

Popolna likvidacija (prejšnji sistem)

 • Razmerje marže s fiksno maržo = (fiksna marža + UPL) / marža položaja
 • Marža pozicije = nominalna vrednost pogodbe * Število pogodb / (Povpr. Cena odprte pozicije * Raven vzvoda)
 • Razmerje marže navzkrižne marže = (stanje + RPL + UPL) / (marža položaja + marža zadrževanja delovnih nalogov)
  • Marža položaja = nominalna vrednost pogodbe * Število stikov / (zadnja cena * Raven vzvoda)
  • Če trgovčevo razmerje marže pri 10-kratnem vzvodu preseže 10%, se sproži poziv za kritje.

   Če trgovčevo razmerje marže pri 20-kratnem vzvodu preseže 20%, se sproži poziv za kritje.

   Za pogodbo LTC 10x, če izguba doseže 90% marže pozicije, se sproži poziv za kritje.

   Za pogodbo LTC 20x, če izguba doseže 80% pozicijske marže, se sproži poziv za kritje.

   Delna likvidacija (nov sistem)

   • Razmerje marže s fiksno maržo = (fiksna marža + UPL) / vrednost pozicije
   • Razmerje marže navzkrižne marže = (Stanje + RPL + UPL) / (Vrednost pozicije + Stopnja zadrževanja delovnih nalogov * Raven vzvoda)
   • Vrednost pozicije = nominalna vrednost pogodbe * Število pogodb / najnovejša cena

   2 、Kaj je prisilna likvidacija?

   V načinu navzkrižne marže: ko gre zadnja trgovalna cena pozicije v neugodno smer za uporabnika, za popolno likvidacijo, če je njegov lastniški kapital na terminskem računu 10% njegove rezerve za 10-kratni vzvod (= razmerje vzdrževalne marže 10%) oz 20% njegove rezerve za 20-kratni vzvod (= razmerje stopnje vzdrževanja 20%), bo položaj prisilno likvidiran, kar se imenuje prisilna likvidacija. Za delno likvidacijo pride do pozivanja k kritju, kadar je razmerje dohodka nižje od zahtevanega razmerja do kritja vzdrževanja. Ko je pozicija prisilno likvidirana, bo sistem preklical vsa neizpolnjena naročila uporabnika za sprostitev rezerve, da bi ugotovil, ali je razmerje uporabnikove stopnje vzdrževanja še vedno nižje od 10% za 10-kratni vzvod ali 20% za 20-kratni vzvod za način popolne likvidacije, ali zahtevano razmerje stopnje vzdrževanja za način delne likvidacije. V tem primeru bo holdinški položaj prevzel mehanizem prisilne likvidacije, sklepi o zaključku pa se bodo dajali na trg po ceni, po kateri bo učinkovitost trgovanja in likvidacijski dobiček največja na podlagi najnovejše globine trga, osnove, cene stečaja in indeksna cena.

   V načinu s fiksno maržo: Ko zadnja trgovalna cena pozicije preide v neugodno smer za uporabnika, če je razmerje vzdrževalne marže njegove pozicije ≤10% njegove marže za 10-kratni vzvod ali ≤20% njegove marže za 20-krat vzvod za način popolne likvidacije ali nižji od zahtevanega razmerja stopnje vzdrževanja za način delne likvidacije, bo položaj prisilno likvidiran in ga bo prevzel motor prisilne likvidacije. Na tej stopnji je uporabnikova izguba zaradi likvidacije enaka izgubi, ko njegovo razmerje marže vzdrževanja pozicije pade na nič. Največja izguba ne bo presegla skupne marže likvidacijske pozicije.

   V načinu navzkrižne marže se bodo vse pozicije vseh pogodb zaprle, ko se sproži prisilna likvidacija. V načinu s fiksno maržo bodo ob sprožitvi prisilne likvidacije zaprti samo položaji likvidacijske strani.

   Ko se sproži prisilna likvidacija, bo naš sistem za obvladovanje tveganj prevzel vse položaje v holdingu. Likvidacijska izguba uporabnika bo izguba, ko bo stopnja vzdrževalne marže enaka 0. Hkrati bo sistem za obvladovanje tveganj na trg poslal zaključni nalog po ceni, po kateri se povečata učinkovitost trgovanja in likvidacijski dobiček na podlagi na likvidnost trga, razpon ponudbe in povpraševanja, stečajno ceno in indeksno ceno. Zaključni vrstni red bo natančno spremljal naš sistem. Če naročilo po daljšem časovnem obdobju ostane neizpolnjeno, bo naš sistem znova ocenil globino trga, osnovo, ceno stečaja in indeksno ceno, da bo ustvaril nov sklepni nalog, dokler ne bo v celoti izpolnjen. Po prisilni likvidaciji se pozicije likvidacije ločijo od lastniškega stanja uporabnika. Če pozicije niso v celoti izpolnjene, se izguba zabeleži kot uporabnikova likvidacijska izguba in se med dostavo socializira. Uporabniki ne bodo utrpeli dodatnih izgub zaradi likvidacijskih položajev.

   Status izpolnjenih in neizpolnjenih likvidacijskih nalogov najdete na seznamu likvidacijskih nalogov. Če se likvidacijske pozicije (dolge ali kratke kratke) zapolnijo nad stečajno ceno (razmerje stopnje vzdrževanja = 0), se ustvarijo premije, ki se vbrizgajo v zavarovalni sklad za kritje morebitne prihodnje družbene izgube ali za poravnavo incidentov pri trgovanju s terminskimi pogodbami..

   Če se likvidacijske pozicije (dolge ali kratke kratke) zapolnijo pod stečajno ceno (razmerje stopnje vzdrževanja = 0) ali med dobavo niso zapolnjene v celoti, nastane družbena izguba, ki jo krije zavarovalni sklad. Če izgube ni mogoče v celoti pokriti, bo preostali del predmet povračila. Izguba bo socializirana z dobičkom vseh uporabnikov vseh treh pogodb.

   3 、Pravila o likvidaciji in obvladovanju tveganj

   Naše terminske pogodbe sprejemajo načine fiksne marže, navzkrižne marže in likvidacijske cene. Vlagatelji lahko izberejo način s fiksno maržo ali navzkrižno maržo samo glede na svoj slog trgovanja.

   Če uporabnik izbere način navzkrižnega roba, celoten saldo lastniškega kapitala na njegovem terminskem računu plus vsi realizirani dobički in izgube se uporabijo kot marža pozicij. Ko je stopnja marže enaka ali manjša od 10% (10x) / 20% (20x) za način popolne likvidacije ali zahtevano razmerje marže vzdrževanja za način delne likvidacije, bo račun prisilno likvidiran. Vsa delovna mesta bodo prisilno zaprta, medtem ko bodo likvidacijski nalogi, ki ostanejo neizpolnjeni, kriti zavarovalni sklad ali socializirani.

   Če uporabnik izbere način s fiksno maržo, začetna zahtevana marža bo tudi marža pozicije. Ko je stopnja kritja enaka ali manjša od 10% (10x) / 20% (20x) za način popolne likvidacije ali zahtevano razmerje marže vzdrževanja za način delne likvidacije, bo račun likvidiran. Vsi položaji iste strani te pogodbe bodo prisilno zaprti. Medtem ko na stališča druge strani in druge pogodbe to ne bo vplivalo.

   Način navzkrižnega roba: vsi BTC in LTC, ki so na voljo na terminskem računu, se bodo obravnavali kot marža pozicije. Znesek marže se bo zato spreminjal glede na nihanje cen. Ko se terminska cena premakne v smer, ki je za vlagatelja neugodna, se lastniški kapital vlagatelja zmanjša. Ko je stopnja kritja enaka ali manjša od 10% (10x) / 20% (20x) za način popolne likvidacije ali zahtevano razmerje marže vzdrževanja za način delne likvidacije, bo račun likvidiran. Izguba bo enaka ali blizu lastniškega stanja njegovega terminskega računa. Uporabnik lahko poveča maržo ali spremeni število pogodb za manipulacijo multiplikatorja vzvoda. Višja je marža, nižja je pogodbena številka, s tem nižji multiplikator vzvoda in manjše tveganje za sprožitev prisilne likvidacije.

   Način s fiksno maržo: začetna marža se šteje za pozicijsko maržo. Torej, znesek marže ostane nespremenjen, tudi če terminske cene nihajo. Ko se terminska cena premakne v smer, ki je za vlagatelja neugodna, nastanejo nerealizirane izgube. Ko je stopnja kritja enaka ali manjša od 10% (10x) / 20% (20x) za način popolne likvidacije ali zahtevano razmerje marže vzdrževanja za način delne likvidacije, bo račun likvidiran. Izguba bo enaka ali blizu začetne marže, postavljene na strani pogodbe.

   Način likvidacijske cene: Da bi se izognili nestanovitnim gibanjem trga, ki vodijo do prisilne likvidacije več pozicij, terminske pogodbe OKEx zagotavljajo način likvidacije za vlagatelje, da zmanjšajo tveganje na najmanjšo možno mero. Ko bo uporabniški račun likvidiran, se bodo vse holdinške pozicije zaprle po ceni, da se stanje kapitala na računu spremeni na nič, namesto na tržno ceno. Ta način se lahko izogne ​​oviranju trga in zmanjša gibanje cen pri terminskem trgovanju. Če likvidirani nalogi po poravnavi niso v celoti izpolnjeni, se neizpolnjena naročila štejejo kot stečajna mesta in se socializirajo z dobičkom vseh uporabnikov vseh terminskih trgov.

   Če se velikost uporabnikove pozicije ali odprtih naročil kopiči na raven, ki ogroža povračilo denarja za sistem trgovanja s terminskimi pogodbami ali druge uporabnike, lahko OKEx zahteva preklic naročil ali zaprtje dela vašega položaja. Kot zadnji ukrep si OKEx pridržuje pravico do omejitve ali delne odpovedi pozicije ali ukazov za zmanjšanje tveganja v sistemu.

   4 、Kaj je zavarovalni sklad?

   Zavarovalni sklad je ustanovljen za kritje družbene izgube ali za poravnavo incidentov pri terminskem trgovanju. Viri sklada so večinoma iz OKEx in premije po prisilnih likvidacijah.

   5, družbena izguba & Popoln sistem vračila računov

   OKEX Futures uporablja a "popolna povračilo računa" sistem za izračun stopnje povračila. Izgube pri klicih iz marže sistema iz vseh treh pogodb se bodo združile in vračila denarja se bodo izračunala glede na celotni dobiček računa vsakega uporabnika, namesto da bi se ločeno izračunale izgube in povratne zahteve za kritje za vsako pogodbo. Zahtevki za vračilo kupnine bodo le uporabniki, ki imajo v tem tednu čisti dobiček v vseh treh pogodbah. Zahtevki za povračilo se zgodijo le, če zavarovalni sklad nima dovolj sredstev za kritje celotne izgube klicev v sistemu.

   Poravnava in dobava treh pogodb (tedensko, dvotedensko) & četrtletno) se zgodi vsak petek ob 16:00 (po hongkonškem času).

   Na primer:

   Neizpolnjena likvidacijska naročila med poravnavo:

   Tedensko: nobenega

   Dvotedensko: -100BTC

   Četrtletno: -20BTC

   Skupne izgube margin call = sistemske izgube + dvotedenske izgube + četrtletne izgube = 0BTC-100BTC-20BTC = -120BTC

   Če sistemske izgube + zavarovalni sklad >= 0, nato stopnja povračila = 0

   Če sistemske izgube + zavarovalni sklad <0, nato stopnja povračila = (sistemske izgube + zavarovalni sklad) / čisti dobiček v vseh pogodbah

   Na primer:

   Izgube sistema: -120BTC

   Zavarovalni sklad = 100BTC

   Dobiček iz vseh pogodb = 20.000 BTC

   Stopnja vračila denarja = (-120BTC + 100BTC) / 20.000BTC = 0,1%

   Znesek povračila za uporabnike, ki so ustvarili čisti dobiček vseh pogodb = (dobiček iz tedenske pogodbe + dobiček iz dvotedenske pogodbe + dobiček iz četrtletne pogodbe) * stopnja povračila.

   Znesek povračila se samodejno odšteje od dobička.

   Na primer dobiček, ki ga je ustvaril uporabnik:

   Tedensko = 3BTC

   Dvotedensko = -2BTC

   Četrtletno = 1BTC

   Skupaj = 3-2 + 1 = 2BTC.

   Če je stopnja povračila = 0,1%, bo znesek povračila uporabnika 2BTC * 0,1% = 0,002BTC.

   Mike Owergreen Administrator
   Sorry! The Author has not filled his profile.
   follow me
   Like this post? Please share to your friends:
   map