Slovarček za trgovanje z maržami

Na strani za trgovanje z žetoni izberite trgovalni par, označen s "5X" in kliknite "5X vzvod" na desni strani za vstop v trgovanje s finančnim vzvodom.

Namen tega članka je zagotoviti glosar, ki bo razložil vse najpogosteje uporabljene izraze pri trgovanju s finančnim vzvodom.

Sredstva

Stanje na računu tega maržnega trgovalnega para: Stanje na računu tega maržnega trgovinskega para, vključno z razpoložljivim stanjem in stanjem na čakanju.

Prenesena sredstva: znesek žetonov, prenesenih z drugih računov na vaš maržni račun za Spot.

Izposojena sredstva: skupna izposojena količina žetonov z uporabo vašega razpoložljivega sredstva na Margin Account for Spot kot zavarovanje.

Razpoložljiva sredstva: skupna količina žetonov, ki so na voljo za trgovanje na Margin Account for Spot.

Zadržana sredstva: Količina žetonov, ki ni na voljo za ustvarjanje naročil, se običajno nanaša na žetone, ki so trenutno v uporabi za odprta naročila.

Vzvod

Omejitev izposojanja: največja količina žetona, ki je na voljo za izposojo ustreznih parov žetonov. OKEx bi določil omejitev zadolževanja za uporabnika z največjim vzvodom in drugimi parametri tveganja.

Formula največjega vzvoda: največji vzvod = (skupna sredstva – neporavnano posojilo – plačljive obresti) * (največji množitelj vzvoda – 1) – neporavnano posojilo

Primer posojanja največje marže: Uporabnik ima skupaj 5 BTC. Neporavnano posojilo je 1 BTC in obresti 0,01 BTC. Če je največja raven vzvoda 5x, je največji znesek posojanja marže = (5 – 1 – 0,01) * (5 – 1) – 1 = 14,96 BTC “

Razmerje marže in prisilna likvidacija

Razmerje marže: Kazalnik za ocenjevanje možnosti računa marže za sprožitev prisilne likvidacije. Ko je razmerje marže ≥50% pod 3-kratnim vzvodom ali ≥25% pod 5-kratnim vzvodom, se presežek stanja lahko prenese na Spot račun. Ko je stopnja marže ≤20%, to pomeni visoko tvegano stanje. Sistem bo uporabnika samodejno obvestil prek SMS-a. Ko je razmerje marže ≤10%, se sproži prisilna likvidacija in uporabniku se pošlje SMS, da obvesti uporabnika.

Formula razmerja marže: razmerje marže = [(skupna sredstva (v valuti ponudbe) – izposojena sredstva (valuta ponudbe) – plačljive obresti (valuta ponudbe)) / cena zadnje trgovine + (skupna sredstva (v osnovni valuti) – izposojena sredstva ( V osnovni valuti) – plačljive obresti (v osnovni valuti)] / (izposojena sredstva (v valuti ponudbe) / cena zadnje trgovine + izposojena sredstva (v osnovni valuti)) * 100%

Primer izračuna razmerja marže: Uporabnik trguje z BTC / USDT na trgu za trgovanje z maržami, valuta ponudbe je USDT in valuta, za katero se trguje, je BTC. Uporabnik ima 0,3 BTC, izposodi si 0,6 BTC in nato proda vseh 0,9 BTC. Čez nekaj časa je skupno sredstvo v trgovalni valuti 0 BTC, v valuti ponudbe pa 9.000 USDT, obresti 0,001 BTC in zadnja trgovalna cena 9.710,28. Razmerje marže = [(9000-0-0) / 9710,28 + (0-0,6-0,001)] / (0 / 9710,28 + 0,6) * 100% = 54,31% “

Prisilna likvidacija: Ko je stopnja marže ≤10%, se sproži prisilna likvidacija. Vse položaje bo prevzela platforma in sila zaprta na trgu.

Razmerje klica marže: 10%

Ocenjena cena na klic marže: Za trgovanje s finančnim vzvodom v OKEx je potrebna določena marža. Ko se na trgu pojavijo neugodne spremembe, na primer obratni trend usmeritve trga, ki je v nasprotju s smerjo, ki se odpre, se stanje na računu lahko zmanjša pod obod in sistem bo prisilil likvidacijo vseh imetniških pozicij po najboljši ponudbi / ponudbi za poplačilo dolga..

Formula (ocenjena cena klica marže): Ocenjena klic prisilne marže Cena = (Izposojena sredstva (v valuti ponudbe) * (1 + razmerje med kritjem marže) + Obresti, ki jih je treba plačati (v valuti ponudbe) – Skupna sredstva (v valuti ponudbe) / (Skupna sredstva (v osnovni valuti) – Obresti, ki jih je treba plačati (v osnovni valuti ) – Izposojeno sredstvo (v osnovni valuti) * (1 + razmerje klica marže))

Primer izračuna razmerja marže: Uporabnik trguje z BTC / USDT na trgu za trgovanje z maržami, valuta ponudbe je USDT in valuta, za katero se trguje, je BTC. Uporabnik ima 0,3 BTC, izposodi si 0,6 BTC in nato proda vseh 0,9 BTC. Čez nekaj časa je skupno sredstvo v trgovalni valuti 0 BTC, v valuti ponudbe pa 9.000 USDT, obresti 0,001 BTC in zadnja trgovalna cena 9.710,28. Razmerje marže = [(9000-0-0) / 9710,28 + (0-0,6-0,001)] / (0 / 9710,28 + 0,6) * 100% = 54,31% “” Ocenjena cena prisilne likvidacije = (0 + 0 * 54,31% + 0 – 9000) / (0 – 0,001 – 0,6 – 0,6 * 54,31%) = 9710,204 “

Kratek

Kratka prodaja: prodaja žetonov, ki jih uporabnik nima, in jih po določenem času odkupi.

Obresti in Odplačilo

Izračun obresti: Posojilojemalec mora vrniti kapital in obresti na datum zapadlosti posojila. Obresti se izračunajo v enostavnih obrestih na urno obrestno mero (dnevna stopnja / 24). Obrestovalna ura se šteje od datuma izposoje. Vsakih 60 minut se šteje za 1 uro (šteje se od časa izposoje; delna ura se šteje za polno uro). Obresti nastanejo v času najema posojila in vsaki 1 uri pozneje.

Odplačilo: Odplačila bodo uporabljena za kritje najzgodnejših nalogov za posojilo in odplačilo obresti pred glavnico. Stanje odplačevanja se bo spremenilo v zaključeno, ko bodo poplačani vsi dolgovi, nato pa se za naročilo ne bodo uporabljale nadaljnje obresti.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map